Dotace

Aktuální dotace na kotle

Nové kotlíkové dotace 2015 – 2020

Na nové kotlíkové dotace půjde do krajů celkem 9 miliard. V první výzvě se rozdělovaly 3 miliardy korun. Ministerstvo životního prostředí ohlásilo dne 16. 3. 2017 spuštění 2. vlny tzv. kotlíkových dotací, v rámci které bude k dispozici 3,4 mld. Kč. Na výměnu starého kotle za peletový přispěje stát žadatelům částkou až 127 500 korun.

Na co dostanete dotaci

  •        zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
  •        nová otopná soustava
  •        rekonstrukce otopné soustavy, vč. nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
  •        finančně méně náročná opatření na snížení energ. náročnosti budovy (max. 20 tis. Kč)
  •        služby energetického specialisty
  •        projektová dokumentace

Maximální náklady, ze kterých bude hrazena dotace: 150 tis. Kč (tj. max. dotace 127,5 tis. Kč).

Výše podpory

Kotel výhradně na uhlí                                                  70 %
Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa), plynový kotel          75 %
Kotle výhradně na biomasu a tepelná čerpadla                 80 %

+ dalších 5 % pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (viz Seznam měst a obcí se znečištěným ovzduším). V některých krajích již není možné žádat o dotaci na kotle, které jsou na uhlí. Sledujte informace u jednotlivých krajů!

Kde a kdy budete žádat

Na krajském úřadě poté, co váš kraj vyhlásí výzvy pro občany.

Jednotlivé kraje a výzvy

Moravskoslezský kraj

Příjem žádostí o poskytnutí dotace v rámci doplňkového dotačního programu k první žádosti byl ukončenHned v první den příjmu žádostí, tj. 1. 3. 2017, došlo k naplnění limitu 250 žádostí, a to již po necelých 3 minutách. V dalším kole kotlíkových dotací bude mít kraj k dispozici téměř 900 mil. Kč. Zahájení této druhé velké vlny kotlíkových dotací se předpokládá v letních měsících roku 2017.
Více informací ZDE.

Kraj Vysočina

Žádosti o dotace jsou přijímány od 13. 2. 2017. Jedná se o dodatečnou výzvu k prvnímu kolu, druhá výzva je zatím v jednání.
Více informací ZDE.

Ústecký kraj

Ústecký kraj v současné chvíli připravuje vyhlášení 2. výzvy, předpokládaný termín je stanoven na 24. 3. 2017, kraj pak bude přijímat žádosti přibližně od 3. 4. 2017.
Více informací ZDE.

Jihomoravský kraj

V Jihomoravském kraji se předpokládá vyhlášení další vlny kotlíkových dotací na druhou polovinu roku 2017. V předchozím kole skončilo v zásobníku 759 žádostí.
Více informací ZDE.

Liberecký kraj

Od 3. dubna bude možné znovu požádat o dotace. K dispozici je 14 milionů korun, je možné žádat dotaci jen na zařízení využívající obnovitelné zdroje energie, jako jsou tepelná čerpadla nebo kotle spalující výhradně biomasu.

Více informací včetně seznamu prioritních obcí, kde je dotace navýšena o 5 %, najdete ZDE.

Zlínský kraj

Příjem žádostí bude zahájen 19. 4. 2017 od 8:00 hod. 
Více informací ZDE.

Středočeský kraj

Termín pro otevření druhého kola dotací je 20. 4. 2017. Podávat žádosti mohou pouze žadatelé, kteří chtějí realizovat výměnu kotle na tuhá paliva za tepelné zdroje na OZE, tzn. tepelná čerpadla a kotle výhradně na biomasu.
Více informací ZDE.

Praha

Praha zatím nevyhlásila druhou vlnu dotací.
Více informací ZDE.

Olomoucký kraj

V současné chvíli ještě nebylo vyhlášeno druhé kolo kotlíkových dotací. Na webových stránkách kraje ovšem běží anketa k předběžnému zájmu o druhou vlnu dotací. Formulář mohou zájemci vyplnit zde.
Více informací ZDE.

Karlovarský kraj

Předpokládaný termín vyhlášení druhého kola výzvy „kotlíkových dotací“ je duben – květen 2017.
Více informací ZDE.

Plzeňský kraj

Příjem žádostí bude spuštěn na podzim 2017.
Více informací ZDE.

Královéhradecký kraj

První výzva pro majitele rodinných domů by mohla být vyhlášena do konce roku 2017. Kraj se letos bude ucházet o dalších 200 milionů korun.
Více informací ZDE.

Jihočeský kraj

Příjem žádostí o dotace v Jihočeském kraji se bude zahajovat na podzim 2017.
Více informací ZDE.

Pardubický kraj

Pardubický kraj vyhlásí „3“. výzvu pro fyzické osoby přibližně na podzim 2017.
Více informací ZDE.