Novinky

Produkce pelet

V roce 2013 přesáhla domácí výroba dřevěných pelet 160 tis. tun a spotřeba se přibližuje 60 tis. tunám ročně. Při započtení dovozů tedy stále platí, že z ČR vyvážíme okolo 2/3 vlastní produkce. 
výroba dřevěných pelet v ČR 
Certifikace pelet 

Poměrně zajímavá situace panuje ve výrobě certifikovaných pelet. Celosvětový certifikační systém ENplus se začal v ČR objevovat po roce 2010, v roce 2013 získala Česká republika samostatné oprávnění zavádět certifikaci ENplus, čímž se celý systém pro české výrobce a distributory zpřístupnil a zlevnil. 

Nyní u nás tyto vysoce kvalitní pelety převažují nad necertifikovanou výrobou pelet v poměru 1 : 3. 

Evropské trhy certifikované pelety vyžadují, pod certifikací ENplus se vyrábí více jak 50 % všech evropských pelet. Nejvyšší zastoupení je na německém a rakouském trhu, kde pelety ENplus tvoří 90 % veškeré tamní produkce. 
certifikované a necertifikované pelety 
Standardem, který umí bez problémů spálit 100 % všech peletových kotlů i kamen, jsou právě certifikované pelety třídy ENplus A1. Jsou to dřevěné pelety bez kůry a jiných příměsí vyráběné z čistých pilin. U necertifikovaných pelet není jednoznačně zaručena požadovaná kvalita pelet. 
Základní parametry certifikovaných pelet třídy A1 jsou: 

výhřevnost min. 16,5 MJ/kg 
vlhkost max. 10 % 
obsahu popele max. 0,7 % 
průměr 6 nebo 8 mm 

Způsob dodávky pelet 

V našem přehledu jsme se zaměřili na stabilní obchodníky s peletami (nabídka během celého roku) a u každého je označena lokalita, ve které daný subjekt působí. Dále jsou rozlišeny druhy dodávek pelet, které si zákazník může zvolit. 
Jedná se o: 

Volně ložené pelety, které „nafouká“ speciální cisterna. Tento způsob je pro zákazníka nejkomfortnější, cena pelet bývá nejnižší, zásobník pelet je vhodné pro RD objemově dimenzovat na celou topnou sezónu a tedy jeden závoz ročně. Pro kvalitní cisternové závozy požadujte certifikovanou ENplus cisternu. 
Balené pelety v 15kg sáčcích, které jsou dodávány na paletách po 1 tuně (dopravce by měl poskytnout potřebnou techniku k manipulaci s paletami). 
Pelety v big-bagu – jedná se o způsob pro vytápění větších objektů průmyslového charakteru. Big-bagy jsou textilní vaky o váze 1 tuny pro jejichž manipulaci je nutný potřebný prostor a technika. Pro vytápění RD nejsou vhodné. 

Jak ovlivnit cenu pelet 

V přehledu cen je také několik základních rad, jak a kdy nejvhodněji pelety nakupovat. Není tajemstvím, že cena pelet se liší během roku. Nejvyšší bývá během topné sezóny, nejnižší naopak po jejím konci (květen až červenec). Cenové rozdíly přitom mohou dosáhnout až 20 %. 
Někteří prodejci také mají dopravu započítanou v ceně pelet. Při nákupu se tedy vždy informujte na kompletní cenu (pelety + DPH + doprava). Naše doporučení je následující: Kupujte certifikované pelety nejlépe na celou topnou sezónu a tedy jedenkrát do roka (pokud máte prostory pro uskladnění) a cenu porovnávejte vždy včetně dopravy a DPH.

 

 

foukání pelet cisternou, pelety v sáčcích a pelelty v big-bagu


Zleva: foukání pelet cisternou, pelety v sáčcích a pelety v big-bagu

http://oze.tzb-info.cz/peletky/11137-nove-na-tzb-info-aktualizovany-prehled-cen-pelet