Novinky

O peletách

O peletách

Co jsou to pelety?

Pelety jsou obnovitelným, čistým zdrojem energie z biomasy, který slouží jako palivo. Vyrábí se vysokotlakým lisováním odpadu dřevozpracujícího průmyslu jako jsou hobliny, piliny a další zbytky dřeva, do drobných válečků, které zaručují jednoduchou transportovatelnost a manipulaci. Pelety se rozdělují do tří tříd dle kvality, což zaručuje jejich homogenní vlastnosti a standardizovanou kvalitu. Třídy kvality:

 

·         A1 – nejkvalitnější pelety s nízkým obsahem popelovin

·         A2 – větší množství popeloviny než třída A1

·         B – vyznačují se vyšším obsahem kůry a popeloviny

 

Proč topit peletami?

Mezi hlavní výhody pelet z hlediska spalování patří jejich jednoduchá doprava ze zásobníku do hořáku, nízká teplota vznícení, malé množství produkovaného popela a emisí během spalovacího procesu.

Tyto vlastnosti umožňují téměř bezobslužný, čistý a ekologický chod moderních automatických kotlů. Zařízení dnes již běžně disponují systémem automatického zapalování/vyhasínání, který má dopad na snížení spotřeby paliva. Díky nižšímu množství obsažené popeloviny se výrazně prodlouží interval vynášení popelníku. V porovnání s uhlím je pro uživatele manipulace s peletami daleko příjemnější z hlediska čistoty a prašnosti.